^กลับสู่ด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

การเลือกทนายความ

โดยทนายรุจิรา เกื้อสกุล

laughingต้องรู้อะไรบ้าง ในการเลือกทนายความlaughing

 

1. ทนายมีใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความ

2. มีหลักแหล่งแน่นอน สามารถตรวจสอบได้

3. ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม

4. มีประสบการณ์ด้านการว่าความพอสมควร

5. ไม่คุยโอ้อวดรับรองผลแห่งคดีความว่าจะสามารถชนะคดีได้

6. มีความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ รายงานความคืบหน้าแห่งคดี

7. ไม่อวดอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นล้มดคีได้

8. มีการทำสัญญาจ้างว่าความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างกัน

10.ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งยกข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบ

11. มีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ

12 ซื่อสัตย์สุจริต ไม่หาผลประโยชน์จากคู่ความฝ่ายตรงข้าม (มีศีลธรรม)

 

        ย้ำ !! ทั้ง 12 ข้อนี้ เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นและเป็นแนวทางในการเลือกหาทนายความเพื่อดำเนินคดีความให้กับท่านเท่านั้น ข้อสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ก่อนตัดสินใจว่าจ้างทนายความ ควรได้มีการพูดคุยกับทนายความ เพื่อขอทราบแนวทาง ในการดำเนินคดีของทนายท่านนั้นพอสมควร

                                               

คำแนะนำ...โดยทนายรุจิรา เกื้อสกุล